Com treballem?

1
Comprensió Profunda del Client

Inicialment, dediquem temps a conèixer en profunditat el client que vol contractar-nos. Això inclou visitar les seves instal·lacions, comprendre la seva activitat, els seus objectius i les seves necessitats de comunicació. Aquesta etapa és crítica, ja que el client pot no haver transmès tots els detalls del seu projecte, i la comprensió completa pot portar a noves estratègies de màrqueting que s'adaptin de manera més precisa a les seves metes.

2
Anàlisi de la Competència Més Ferotge

L'anàlisi de la competència més destacada ens proporciona una idea clara del que està passant en el mercat i de l'interès que poden tenir els seguidors d'altres comptes. No es tracta de copiar directament la estratègia de la competència, sinó d'adaptar-la a la pròpia estratègia. Aquest enfocament garanteix que no transformarem les xarxes socials en una realitat falsa i que sempre respectarem l'essència de cada projecte. A més, observem les àrees en les quals la competència està cometent errors o deficiències, la qual cosa ens proporciona una visió completa del mercat.

3
Avaluació del Rendiment

Realitzem una avaluació detallada de totes les xarxes socials existents si el client ja les té. Això inclou una anàlisi dels seguidors, la qualitat de les publicacions i el feedback generat. Aquesta avaluació ens permet entendre l'estat actual i identificar àrees d'oportunitat per millorar la presència en línia del client.

4
Planificació Estratègica i Creació de Continguts

Després de conèixer el client i la seva visió, tracem un pla estratègic definit que inclou totes les seves necessitats, dates importants i una proposta inicial d'idees de publicacions. Això ens permet generar els continguts adequats per a cada necessitat i assegurar-nos que la presència en línia sigui coherent i efectiva.

5
Anàlisi i Modificació Constant

Analitzem les publicacions realitzades i, sempre que sigui necessari, modifiquem l'estratègia amb l'objectiu de maximitzar la difusió i el feedback en totes les publicacions. Aquest enfocament ens permet ajustar la nostra estratègia en temps real i adaptar-nos a les necessitats canviants del mercat.

Parlem?